Wie zijn wij

Sinds begin 2013 staat het instaporkest van De Heidebloem onder leiding van Sander van der Kloot. Het instaporkest, ook wel opleidingsorkest genoemd, is het vagevuur van het groot concertorkest.

In dit orkest wordt wekelijks gesleuteld aan de samenspeltechnieken. Want, ook al is men een behoorlijk sterk muzikant en beheerst men zijn instrument, dan is het toch nog niet evident om samen te musiceren met anderen. Vandaar dat muzikanten in opleiding via deze weg hun introductie naar een verdere muzikale carrière vinden.

Sinds enkele jaren heeft deze groep een eigen jaarconcert, de ‘Lentekriebels’, waarbij u wordt vergezeld van een natje en een droogje. In 2018 werd de nieuwe naam van dit orkest boven de doopvont gehouden: New Musica!