Bestuur

De bestuurleden:

Voorzitter: Jo Milbou, Nieuwmoer

Penningmeester: Armand De Backer, Nieuwmoer

Secretaris: Myriam De Winter, Wildert

Bestuursleden:

Robby Tilborghs, Essen

Amber Simon, Horendonk

Fleur De Backer, Kalmthout

John van der Zande, Essen

Kim Mous, Essen

Gino Van Oers, Wildert

Statutair:

De Heidebloem heeft als rechtsvorm “vereniging zonder winstoogmerk” sinds 2001.

Ondernemingsnummer : 475.522.506

Maatschappelijke zetel : Wuustwezelsteenweg 19, 2920 Kalmthout

Doel van de vereniging :

a) in een democratisch klimaat de muziekbeoefening te bedrijven en te bevorderen, muziekbeoefenaars de kans te geven zich te ontplooien in organisatorisch verband, op niet beroepsmatige wijze.

b) Vriendschap, samenwerking en vertrouwen te ontwikkelen onder de leden.

c) Een sociaal-culturele rol binnen de leefgemeenschap te vervullen.

d) Eventueel samen te werken met andere verenigingen of overkoepelende organisaties als dit het doel volgens artikel 3a), 3b) en 3c) ten goede komt.