De vereniging en Covid

Covid:

Het coronavirus, COVID-19, heeft een grote impact op de wereld, en zo ook op onze vereniging. Wij als bestuur volgen de nodige maatregelen op de voet op, om alzo onze leden veilig hun hobby te kunnen laten uitvoeren. De maatregelen lijken soms mogelijks strenger dan nodig. Het is een constante afweging van verschillende factoren ter bescherming van ieder van onze leden. Hieronder op gelijst vindt u de huidige acties. Mocht u vragen of opmerkingen hebben kunnen deze gesteld worden aan het bestuur.

30/07/20: Mail bestuur aan Grootorkest.

Wij hebben u de laatste maanden al vaak slecht nieuws moeten brengen, maar de ene keer proeft toch bitterder dan de andere. Zondagmorgen hebben we de aanwezige muzikanten al ingelicht over de beslissing om de volgende twee weken opnieuw de repetities te onderbreken, vanwege de negatieve ontwikkelingen in het coronaverhaal. Het feit dat de hele muzikantengroep meteen in begrafenisstemming ging, sprak boekdelen. Gelukkig hebben we het pas aan het einde van de repetitie meegedeeld, zo hadden we in ieder geval nog een leuke voormiddag gehad.

Gaan we te ver in onze voorzichtigheid als we strengere maatregelen nemen dan de veiligheidsraad? Misschien, maar gezien het stijgend aantal besmettingen in de provincie Antwerpen en de verstrengde maatregelen die worden opgelegd, denken we er niet onverstandig aan te doen om op eigen initiatief even terug te schakelen. De regels die we in het lokaal hanteren gaan al verder dan opgelegd, maar nooit kun je 100 procent alles uitsluiten. Laat het duidelijk zijn dat we popelen om verder te werken aan een nieuw programma en om nieuwe doelen te stellen, maar niet ten koste van wat dan ook.

Als wij ons hart laten spreken, roepen we volmondig dat de repetities kunnen doorgaan. Als we ons verstand laten spreken, vrezen wij toe te moeten geven dat, zoals de kaarten momenteel liggen, het niet verkeerd is om twee extra weken aan de kant te staan en te kijken hoe de toestand evolueert.

Concreet: de repetities van 2 augustus en 9 augustus gaan NIET door. Wij zien elkaar hopelijk terug op 16 augustus. Er volgt zeker nog bericht tegen die tijd.

Nota: Zelfde maatregelen gelden voor New Musica en Bigband. Repetities op zaterdag vatten hopelijk 15 augustus terug aan.

Als er nog vragen zijn, aarzel niet om het bestuur hierover te contacteren of mail naar myriam.dewinter@telenet.be.

Covid maatregelen met betrekking op repetities Groot orkest, New Musica en Bigband:

De maatregelen die gelden voor onze vereniging vanaf 1 juli

Hieronder volgen de maatregelen die we genomen hebben met het bestuur, in overleg met verschillende instanties (zoals bijvoorbeeld Vlamo, de gemeente Kalmthout,…) en de dirigenten.

Eerste vaststelling: Het groot orkest is te groot om in één keer samen te repeteren. Chantal zal twee groepen samenstellen die op zondagmorgen zullen repeteren. Een groep repeteert van 10u tot 10u45, de andere van 11u15 tot 12u. De week daarna zullen de groepen wisselen en komt groep twee vroeger dan groep één. Op deze manier moeten niet steeds dezelfde muzikanten vroeg komen opdagen. Omdat we in de vakantieperiode zitten, wordt gevraagd de data door te geven waarop je er niet zult kunnen zijn. Mogelijk kan het op sommige zondagen mogelijk zijn om een groep samen te stellen die twee uur repetitie kan krijgen. In dat geval zal het géén pauze zijn, vermits de toog gesloten blijft.

(Voor New Musica en de bigband, die een kleinere bezetting hebben, doet dit probleem zich niet voor.)

Wat zijn de veiligheidsmaatregelen die wij nemen:

Er mogen slechts maximaal 5 personen samen in de gang, met respect voor de 1,5 meter afstand onderling (tenzij het om een bubbel gaat natuurlijk). Wacht buiten of desnoods in je auto.

De vloerbedekking in het lokaal is volledig verwijderd.

Er staat in het lokaal papier en ontsmettingsmiddel voor het materiaal en er is ontsmettingsgel voor de handen. Deze gel staat net achter de toegangsdeur bij het betreden van het lokaal. Verder zijn papieren tissues en pedaalemmers aanwezig.

De toegangsdeur van het lokaal blijft op een kier, zodat de deurklink niet moet worden gebruikt.

De dirigenten worden afgeschermd van het orkest met een plexiglazen wand. De dirigenten kunnen naast deze plexi bescherming eventueel ook een mondmasker dragen.

De opstelling is het spiegelbeeld van de vroegere opstelling, zodat niet iedereen achter de dirigenten door moet bij het betreden van het lokaal. De muzikanten zitten dus met het gezicht naar de ramen gekeerd.

Er staan slechts 21 stoelen, geplaatst boven vooraf aangebrachte markeringen. Deze stoelen moeten op deze plaats blijven staan om de onderlinge afstand van 2 meter tussen de muzikanten te garanderen. Alle andere stoelen en pupiters zijn verwijderd. De dirigenten bepalen uiteraard wie op welke stoel komt te zitten.

Er worden tafels gezet waarop de dirigenten nieuwe partituren voor de muzikanten kunnen uitspreiden.

Er is gezorgd voor éénrichtingsverkeer. Wij komen naar het lokaal via de normale ingang. We verlaten achteraf het lokaal door de “nooduitgang” naast de bar.

Voorzorgsmaatregelen te nemen door de muzikanten zelf

De muzikanten zijn een kwartier op voorhand aanwezig, ontsmetten handen bij het binnenkomen van het lokaal en ontsmetten hun repetitieplek. Van iedereen wordt trouwens verwacht dat voor

thet verlaten van het lokaal de werkplek wordt ontsmet. Deze ontsmettingsmiddelen zijn aanwezig in het lokaal.

De muzikanten die een blaasinstrument bespelen brengen zelf een handdoek mee voor het opvangen van het speeksel. Instrumenten worden niet met het ventiel geleegd op de grond maar op de meegebrachte handdoek.

Ook schrijfgerief wordt door de muzikanten zelf meegebracht.

Instrumenten worden achteraf niet ter plaatse gereinigd, dit gebeurt pas terug thuis. OPGELET: wees voorzichtig met het gebruik van ontsmettingsmiddelen, aangezien die schadelijk kunnen zijn voor de vernislaag van de instrumenten. Kijk best na of het product geen schade aanbrengt op hout of metaal. Je maakt de instrumenten best niet te nat en droog ze na het reinigen. Ook drumvellen zijn extra gevoelig voor schade.

Voor slagwerkers is het belangrijk dat die ook zo veel mogelijk hun eigen materiaal meebrengen (stokken bijv.) en dat materiaal dat door meerdere personen gebruikt wordt achteraf wordt ontsmet.

Mondmasker zijn verplicht tot men op zijn plaats zit.

Leen onderling géén instrumenten uit, ook geen mondstukken. Door het risico voor jezelf te beperken, beperk je dit ook voor je collega’s.

Jassen en handtassen worden aan de eigen stoel gehangen i.p.v. achtergelaten aan de gemeenschappelijke kapstokken. Door de ruime afstand van 2 meter tussen de stoelen, kunnen alle instrumentenkoffers aan de eigen stoel geplaatst worden.

Bar

De toog gaat voorlopig niet open. De muzikanten wordt dus gevraagd om zelf hun drank mee te brengen. Helaas is de “babbel achteraf aan de toog” voorlopig nog verboden.

Toiletgebruik

Er wordt gevraagd om slechts in nood gebruik te maken van het sanitair blok, omdat dit gedeeld wordt met meerdere verenigingen en we daar niet alle veiligheidsnormen zelf in de hand hebben. Het onderhoud van het toilet in de linker-uithoek aan de dames kant (waar de sleutel op de binnenkant steekt tijdens repetities) wordt onderhouden en van toiletpapier voorzien door onze muziekvereniging. Ook daar is ontsmettingsmiddel geplaatst zodat deze gebruikt kan worden als de nood hoog is.

Het repeteren in secties voor het groot concertorkest

Repeteren van 10u tot 10u45 voor “groep 1”. Wij vragen om een kwartier op voorhand toe te komen, zodat het uitpakken van de instrumenten, ontsmetten van de handen, het binnenkomen in het lokaal en ontsmetten van het materiaal vlot kan verlopen. Zo kunnen wij stipt om 10u beginnen repeteren.

Tussen 10u45 en 11u15 is er tijd voor het ontsmetten van de gebruikte spullen, het verluchten van het lokaal en verlaten van het lokaal door groep één via de nooduitgang.

Repeteren van 11u15 tot 12u voor “groep 2”. Deze groep kan vanaf 11u toekomen langs de gewone ingang (groep 1 verlaat immers het lokaal via de nooduitgang naast de toog).

De vereniging heeft gezorgd voor de nodige signalisatie, zodat er geen vergissingen mogelijk zijn.

Verantwoordelijkheid

De vereniging is als organisator van de repetities niet verantwoordelijk als er toch nog besmettingen zouden zijn, maar natuurlijk staat daar tegenover dat de vereniging wel haar uiterste best moet doen om besmettingen te voorkomen. Er is een gedeelde morele verantwoordelijkheid: niet alleen de vereniging moet proberen alle veiligheidsmaatregelen te nemen, wij verwachten natuurlijk ook van de muzikanten zelf enige verantwoordelijkheidszin.

Aan muzikanten die zich niet goed of koortsig voelen, wordt gevraagd om a.u.b. niet naar de repetitie te komen. Mensen die ziek zijn of tot 14 dagen voor een repetitie symptomen van covid-19 vertoonden, zijn niet toegelaten. Van mensen die tijdens deze periode rechtstreeks in contact waren met besmette personen vragen wij ook om voorlopig niet deel te nemen aan repetities.

Concreet voorstel voor het hernemen van de repetities:

Muzikanten die het om veiligheidsredenen, omdat ze bijvoorbeeld tot een risicogroep behoren (mensen ouder dan 65, mensen met diabetes of hart-, long- of nierproblemen, mensen gevoelig voor infecties,…) nog niet zien zitten om vanaf die datum op te starten, moeten zich niet schromen om dit mee te delen. Wij hebben hiervoor alle begrip. Wij kunnen er alleen maar de nadruk op leggen dat wij er alles aan doen om te vermijden dat ons lokaal een broeihaard zou worden voor covid19. Op dit ogenblik zijn er in onze gemeente en ook in de omliggende gemeenten nauwelijks nog besmettingen, maar we willen er alles aan doen om dat ook zo te houden.

Moest er ondanks alle voorzorgmaatregelen toch een besmetting plaatsvinden, dan zijn er de aanwezigheidslijsten die duidelijk maken welke personen dienen verwittigd te worden in het kader van de contact-tracing.

Als er nog vragen zijn, aarzel niet om het bestuur hierover te contacteren of mail naar myriam.dewinter@telenet.be.